استفاده از سفره یکبار مصرف مجلسی موجب فاسد شدن غذاها می شود

خانواده ای که کنار هم برای صرف غذا بر سفره یکبار مصرف مجلسی می نشینند، طعم و مزه خاصی را به همراه دارد و علاوه بر آن تأثیر روانی فراوانی بر اعضای خانواده، به ویژه بر کودکان دارد. به آنها کمک می کند تا سبک زندگی منظمی داشته باشند. در اینجا فواید نشستن خانواده در کنار هم بر سر میز ناهارخوری آورده شده است.

نشستن خانواده در زمان شام روی سفره برای کودکان نوجوان بسیار مفید است، زیرا به کاهش خطر تلاش کودک برای استفاده از مواد مخدر، کشیدن سیگار یا نوشیدن الکل کمک می کند.

یکی از فواید غذا خوردن در روی سفره کنار هم به عنوان خانواده این است که به گسترش شادی به ویژه در بین کودکان کمک می کند. خاطرنشان می شود کودکانی که حداقل سه بار در هفته ناهار را با خانواده خود می خورند نسبت به کودکانی که به تنهایی یا با یکی از اعضای خانواده غذا می خورند، شادتر هستند.

نشستن خانواده در کنار هم پشت میز ناهارخوری روی سفره نقش مهمی در تضمین یک رژیم غذایی سالم برای همه اعضای خانواده دارد. همچنین نقش عمده ای در تعادل غذا و رفتار کودک دارد که بر وزن او تأثیر مثبت می گذارد.

سفره

عدم وجود رژیم غذایی سالم بر اساس هرم غذایی باعث افزایش وزن کودکان می شود. سفره خانواده به کودکان و نوجوانان امکان می دهد غذاهای سالم و متنوعی داشته باشند.

غذا خوردن با هم در خانواده دور سفره تضمین کننده رفتار غذایی طبیعی است. بنابراین جمع شدن دور میز ناهارخوری برای غذا خوردن به معنای تبادل گفتگو است و نشان می دهد که اعضای خانواده به یکدیگر نیاز دارند.

از نظر روانشناسی، غذای خانوادگی نوعی اطمینان به فرزندان می دهد، زیرا ملاقات والدین با فرزندان تأثیر خوبی بر آنها می گذارد که والدین همیشه حضور دارند و حتی برای آنها مرجع هستند. اگر زمان زیادی را با آنها سپری نکنند.

نشستن با والدین دور سفره میز ناهارخوری به آموزش آداب معاشرت به کودکان کمک می کند، مانند گوش دادن به صحبت های دیگری در حین صحبت کردن و درست غذا خوردن که باعث تقویت زبان کودک می شود.

همچنین به کودک این فرصت را می دهد که در مقابل بزرگترها خود را ابراز کند و گفتگوهای آنها را با آنها در میان بگذارد و به این ترتیب پیوندهای خانوادگی روشن و محکم می شود.